ROZDZIAŁ 2.

Ewolucyjny architekt

Jak przekonaliśmy się do tej pory, mikrousługi dają nam wiele możliwości, a w związku z tym wiele możliwości podejmowania decyzji. Na przykład: jak wielu różnych technologii powinniśmy użyć, czy różne zespoły powinny używać różnych idiomów programowania i czy powinniśmy dzielić usługi czy je scalać? Jak powinniśmy podejść do podejmowania tych decyzji? Przy szybszym tempie zmian i bardziej płynnym środowisku, które umożliwiają te architektury, rola architekta również musi się zmienić. W niniejszym rozdziale przedstawię wizję roli architekta i zainicjuję, mam nadzieję, ostatni atak „na wieżę z kości słoniowej”.

Niedokładne porównania

Nadal używasz tego słowa. Nie uważam, że oznacza ono to, co myślisz, że oznacza. ...

Get Budowanie mikrousług now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.