O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 2.

Ewolucyjny architekt

Jak przekonaliśmy się do tej pory, mikrousługi dają nam wiele możliwości, a w związku z tym wiele możliwości podejmowania decyzji. Na przykład: jak wielu różnych technologii powinniśmy użyć, czy różne zespoły powinny używać różnych idiomów programowania i czy powinniśmy dzielić usługi czy je scalać? Jak powinniśmy podejść do podejmowania tych decyzji? Przy szybszym tempie zmian i bardziej płynnym środowisku, które umożliwiają te architektury, rola architekta również musi się zmienić. W niniejszym rozdziale przedstawię wizję roli architekta i zainicjuję, mam nadzieję, ostatni atak „na wieżę z kości słoniowej”.

Niedokładne porównania

Nadal używasz tego słowa. Nie uważam, że oznacza ono to, co myślisz, że oznacza. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required