O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 4.

Integracja

Moim zdaniem właściwa integracja jest najważniejszym aspektem technologii związanym z mikrousługami. Jeśli integracja zostanie wykonana prawidłowo, to mikrousługi zachowają swoją autonomię, dzięki czemu będzie możliwe ich modyfikowanie i publikowanie niezależnie od całości. Z kolei nieprawidłowa integracja jest zapowiedzią katastrofy. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego rozdziału Czytelnik będzie wiedział, w jaki sposób uniknąć niektórych z największych pułapek, które nękają inne próby implementacji SOA i mogą także czyhać na deweloperów podczas naszej podróży do mikrousług.

Poszukiwanie idealnej technologii integracji

Istnieje mnóstwo opcji komunikowania się mikrousług pomiędzy sobą. Jednak która z nich jest słuszna: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required