O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 5.

Dzielenie monolitu

Powiedzieliśmy, jak wygląda dobra usługa i dlaczego mniejsze serwery są dla nas lepsze. Wcześniej omówiliśmy również to, jak ważne jest zapewnienie możliwości ewolucji projektu naszych systemów. Jednak w jaki sposób obsłużyć sytuację, w której już posiadamy olbrzymią liczbę baz kodu, ale opisane wzorce nie były w nich przestrzegane? Jak można podejść do dekompozycji tych monolitycznych aplikacji bez konieczności masowego przepisywania kodu?

Monolit z czasem rozrasta się. Nowe funkcjonalności i wiersze kodu przyrastają w zastraszającym tempie. Ostatecznie baza kodu w naszej firmie staje się przeraźliwym gigantem, którego wszyscy się obawiają. Nikt nie chce go dotykać lub modyfikować. Jednak nie wszystko jest stracone! ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required