O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 7.

Testowanie

Odkąd po raz pierwszy rozpocząłem pisanie kodu, w świecie automatycznego testowania nastąpił znaczny postęp. Wydaje się, że co miesiąc powstaje jakieś nowe narzędzie lub technika, która sprawia, że świat ten staje się jeszcze lepszy. Jednak wyzwania dotyczące tego, jak skutecznie i efektywnie przetestować funkcjonalność obejmującą system rozproszony, pozostają. W tym rozdziale omówimy problemy związane ze szczegółowym testowaniem systemów. Zaprezentujemy także niektóre rozwiązania, dzięki którym będziemy mogli opublikować nowe funkcjonalności bez obaw o ich działanie.

Testowanie obejmuje bardzo duży obszar. Nawet gdy mówimy tylko o testach automatycznych, musimy wziąć pod uwagę wiele ich aspektów. Zastosowanie architektury ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required