O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 8.

Monitorowanie

Jak — mam nadzieję — powiedziałem wcześniej, rozbicie systemu na mniejsze, bardziej drobnoziarniste mikrousługi daje wiele korzyści. Jednak równocześnie wprowadza dodatkową złożoność, jeśli chodzi o monitorowanie systemu w produkcji. W tym rozdziale przyjrzymy się wyzwaniom związanym z monitorowaniem i identyfikowaniem problemów w naszych drobnoziarnistych systemach. Zaprezentuję również zakres niektórych czynności, jakie można wykonać, aby mieć ciastko i jednocześnie zjeść ciastko!

Oto obraz sceny: jest spokojne piątkowe popołudnie, a członkowie zespołu już nie mogą się doczekać, żeby wyjść wcześniej do pubu, by rozpocząć weekend z dala od pracy. Nagle nadchodzi wiadomość e-mail. Strona internetowa działa nieprawidłowo! ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required