O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 10.

Prawo Conwaya a projektowanie systemów

Do tej pory większa część treści książki koncentrowała się na technicznych wyzwaniach, przed którymi stajemy, zamierzając w kierunku drobnoziarnistej architektury. Jednak istnieją także inne rzeczy, ściśle organizacyjne, które warto wziąć pod uwagę. Jak dowiemy się w tym rozdziale, przy tworzeniu architektury na własne ryzyko zignorujemy strukturę organizacyjną firmy!

Nasza branża jest młoda i jak się wydaje, nieustannie odkrywa się na nowo. A jednak kilka kluczowych praw przetrwało próbę czasu. Na przykład prawo Moore’a, które mówi, że liczba tranzystorów w układach scalonych podwaja się co dwa lata, okazało się być przedziwnie dokładne (chociaż niektórzy przewidują, że ten trend już ulega ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required