O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 11.

Mikrousługi w projektach dużej skali

Kiedy mamy do czynienia z nieskomplikowanymi przykładami, typowymi dla książki, wszystko wydaje się proste. Jednak świat rzeczywisty to przestrzeń o wiele bardziej złożona. Co się stanie, gdy architektura mikrousług rozrośnie się od prostych, skromnych początków do czegoś bardziej skomplikowanego? Co będzie się działo, gdy zajdzie konieczność obsługiwania awarii w wielu odrębnych usługach lub zarządzania setkami usług? Jakie są wzorce radzenia sobie z systemami, w których istnieje więcej mikrousług niż osób? Spróbujmy się tego dowiedzieć.

Awarie zdarzają się wszędzie

Trzeba zaakceptować to, że czasami coś może pójść źle. Dyski twarde mogą ulec awarii. Oprogramowanie może się zawiesić. Wiemy też, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required