ROZDZIAŁ 11.

Mikrousługi w projektach dużej skali

Kiedy mamy do czynienia z nieskomplikowanymi przykładami, typowymi dla książki, wszystko wydaje się proste. Jednak świat rzeczywisty to przestrzeń o wiele bardziej złożona. Co się stanie, gdy architektura mikrousług rozrośnie się od prostych, skromnych początków do czegoś bardziej skomplikowanego? Co będzie się działo, gdy zajdzie konieczność obsługiwania awarii w wielu odrębnych usługach lub zarządzania setkami usług? Jakie są wzorce radzenia sobie z systemami, w których istnieje więcej mikrousług niż osób? Spróbujmy się tego dowiedzieć.

Awarie zdarzają się wszędzie

Trzeba zaakceptować to, że czasami coś może pójść źle. Dyski twarde mogą ulec awarii. Oprogramowanie może się zawiesić. Wiemy też, ...

Get Budowanie mikrousług now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.