O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

C# to obiektowy język programowania ogólnego przeznaczenia, z kontrolą typów, w którym największe znaczenie ma produktywność programisty. Aby ją zwiększyć, w języku należało zrównoważyć prostotę, wyrazistość i wydajność. Język C# jest neutralny wobec platformy, ale najlepiej współpracuje z .NET Framework firmy Microsoft. Dla C# w wersji 3.0 najodpowiedniejsza jest platforma .NET Framework 3.5.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required