O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Typy liczbowe

W języku C# zdefiniowano następujące typy liczbowe:

Typ C#

Synonim w przestrzeni nazw System

Przyrostek literału

Rozmiar

Zakres wartości

Typy całkowitoliczbowe ze znakiem

sbyte

SByte

 

8 bitów

–27 do 27–1

short

Int16

 

16 bitów

–215 do 215–1

int

Int32

 

32 bity

–231 do 231–1

long

Int64

L

64 bity

–263 do 263–1

Typy całkowitoliczbowe bez znaku

byte

Byte

 

8 bitów

0 do 28–1

ushort

UInt16

 

16 bitów

0 do 216–1

uint

UInt32

U

32 bity

0 do 232–1

ulong

UInt64

UL

64 bity

0 do 264–1

Typy rzeczywiste

float

Single

F

32 bity

±(~10–45 do ~1038)

double

Double

D

64 bity

±(~10–324 do ~10308)

decimal

Decimal

M

128 bitów

±(~10–28 do ~1028)

Wśród typów całkowitych najbardziej „pełnoprawnymi” typami są int i long, i typy te są faworyzowane w C# i środowisku wykonawczym. Pozostałe typy całkowitoliczbowe są zazwyczaj ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required