Typy liczbowe

W języku C# zdefiniowano następujące typy liczbowe:

Typ C#

Synonim w przestrzeni nazw System

Przyrostek literału

Rozmiar

Zakres wartości

Typy całkowitoliczbowe ze znakiem

sbyte

SByte

 

8 bitów

–27 do 27–1

short

Int16

 

16 bitów

–215 do 215–1

int

Int32

 

32 bity

–231 do 231–1

long

Int64

L

64 bity

–263 do 263–1

Typy całkowitoliczbowe bez znaku

byte

Byte

 

8 bitów

0 do 28–1

ushort

UInt16

 

16 bitów

0 do 216–1

uint

UInt32

U

32 bity

0 do 232–1

ulong

UInt64

UL

64 bity

0 do 264–1

Typy rzeczywiste

float

Single

F

32 bity

±(~10–45 do ~1038)

double

Double

D

64 bity

±(~10–324 do ~10308)

decimal

Decimal

M

128 bitów

±(~10–28 do ~1028)

Wśród typów całkowitych najbardziej „pełnoprawnymi” typami są int i long, i typy te są faworyzowane w C# i środowisku wykonawczym. Pozostałe typy całkowitoliczbowe są zazwyczaj ...

Get C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.