O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Znaki i ciągi znaków

Typ char z języka C# (będący synonimem dla System.Char) reprezentuje pojedynczy znak Unicode; obiekt char zajmuje dwa bajty. Literał znakowy zapisuje się w pojedynczych cudzysłowach:

char c = 'A';     // Pojedynczy znak

Znaki, których nie da się wprowadzić z klawiatury lub reprezentować wprost na ekranie, zapisuje się za pomocą tak zwanych symboli specjalnych, czyli znaków sterujących (ang. escape sequence), składających się z lewego ukośnika \ i znaku o umówionym znaczeniu, na przykład:

char newLine = '\n';
char backSlash = '\\';

Oto lista wybranych znaków specjalnych:

Symbol

Znaczenie

Wartość liczbowa

\’

Pojedynczy cudzysłów

0x0027

\”

Podwójny cudzysłów

0x0022

\\

Lewy ukośnik

0x005C

\0

Null

0x0000

\a

Dzwonek

0x0007

\b

Cofnięcie kursora

0x0008

\f

Wysunięcie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required