O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przestrzenie nazw

Przestrzeń nazw to domena, w obrębie której obowiązuje wymóg unikatowych nazw typów. Typy są zazwyczaj organizowane w hierarchicznych przestrzeniach nazw — dzięki temu unika się kolizji nazw, ale też ułatwia się wyszukiwanie nazw typów. Na przykład typ RSA, implementujący obsługę kryptografii z kluczem publicznym, jest definiowany w następującej przestrzeni nazw:

System.Security.Cryptography

Przestrzeń nazw stanowi nieodłączną część nazwy samego typu. Oto kod tworzący obiekt typu RSA w programie za pomocą statycznej metody Create tego typu:

System.Security.Cryptography.RSA rsa
     = System.Security.Cryptography.RSA.Create();

Uwaga!

Przestrzenie nazw są niezależne od zestawów, które są jednostkami rozmieszczania aplikacji (.exe, .dll

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required