O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Struktury

Struktura — ang. struct — jest bardzo podobna do klasy; różni się od niej w następujących aspektach:

  • struktura to typ wartościowy, a klasa to typ referencyjny,

  • struktura nie realizuje dziedziczenia (poza niejawnym dziedziczeniem po object).

Struktura może mieć wszystkie składowe właściwe dla klasy, z wyjątkiem:

  • konstruktora bezparametrowego,

  • finalizatora,

  • składowych wirtualnych.

Strukturę wykorzystuje się zamiast klasy wszędzie tam, gdzie pożądane jest zachowanie charakterystyczne dla wartości typu wartościowego. Dobrymi przykładami struktur są typy liczbowe, w których dla operatora przypisania naturalnym zachowaniem jest kopiowanie wartości, a nie kopiowanie referencji do innego obiektu. Ponieważ struktura jest typem wartościowym, nie istnieje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required