O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Typy anonimowe (C# 3.0)

Typ anonimowy to prosta klasa utworzona „w locie” do przechowywania zestawu wartości. Aby utworzyć typ anonimowy, należy zastosować słowo kluczowe new z inicjalizatorem obiektu zawierającym nazwy i wartości dla poszczególnych właściwości, które mają zostać zawarte w typie anonimowym:

var dude = new { Name = "Robert", Age = 1 };

Kompilator będzie taki zapis obrabiał, generując prywatny zagnieżdżony typ z niemodyfikowalnymi (tylko do odczytu) właściwościami Name (typu string) i Age (typu int). Aby odwołać się do typu anonimowego, trzeba stosować słowo kluczowe var, bo nazwa typu anonimowego jest w programie nieznana — generuje ją dopiero sam kompilator.

Kompilator może w inicjalizatorze wnioskować o nazwie właściwości typu anonimowego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required