O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dokumentacja XML

Komentarz dokumentujący to fragment osadzonego w kodzie źródłowym kodu XML służącego do udokumentowania typu albo składowej. Komentarz dokumentujący powinien znajdować się tuż przed deklaracją typu bądź składowej typu i zaczynać się od trzech ukośników:

/// <summary>Odwołuje wykonywane zapytanie.</summary>
public void Cancel() { ... }

Komentarze dokumentujące mogą być komentarzami wielowierszowymi, jak tutaj:

/// <summary>
/// Odwołuje wykonywane zapytanie.
/// </summary>
public void Cancel() { ... }

Można też zastosować specjalną składnię wielowierszowego komentarza dokumentującego (z dodatkową gwiazdką):

/**
    <summary>Odwołuje wykonywane zapytanie.</summary>
*/
public void Cancel() { ... }

Jeśli taki kod skompilujemy z przełącznikiem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required