Rozdział 1. Prezentacja C#

Język programowania C# (wymawiane jako „C szarp”) może być używany do tworzenia wielu rodzajów aplikacji, w tym witryn internetowych, aplikacji dla komputerów stacjonarnych, gier, aplikacji na telefony oraz narzędzi uruchamianych z poziomu wiersza poleceń. Język ten już niemal od dziesięciu lat ma główne znaczenie dla programistów tworzących aplikacje dla systemu Windows, kiedy zatem firma Microsoft ogłosiła, że w systemie Windows 8 zostanie wprowadzony nowy[1] styl pisania aplikacji, zoptymalizowany pod kątem obsługi dotykowej stosowanej na tabletach, nie stanowiło zaskoczenia, że C# stał się jednym z czterech języków, które od samego początku udostępniały pełne wsparcie dla tego nowego sposobu programowania (pozostałymi ...

Get C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.