O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Prezentacja C#

Język programowania C# (wymawiane jako „C szarp”) może być używany do tworzenia wielu rodzajów aplikacji, w tym witryn internetowych, aplikacji dla komputerów stacjonarnych, gier, aplikacji na telefony oraz narzędzi uruchamianych z poziomu wiersza poleceń. Język ten już niemal od dziesięciu lat ma główne znaczenie dla programistów tworzących aplikacje dla systemu Windows, kiedy zatem firma Microsoft ogłosiła, że w systemie Windows 8 zostanie wprowadzony nowy[1] styl pisania aplikacji, zoptymalizowany pod kątem obsługi dotykowej stosowanej na tabletach, nie stanowiło zaskoczenia, że C# stał się jednym z czterech języków, które od samego początku udostępniały pełne wsparcie dla tego nowego sposobu programowania (pozostałymi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required