O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Wyjątki

Czasami wykonywana operacja może się nie udać. Na przykład wtedy, gdy program odczytuje dane z pliku przechowywanego na dysku zewnętrznym, a ktoś odłączy dysk. Aplikacja może próbować utworzyć tablicę tylko po to, aby odkryć, że w systemie nie ma odpowiednio dużo wolnej pamięci. Przerywana łączność bezprzewodowa może doprowadzić do sytuacji, w których próby nawiązywania połączeń sieciowych będą się kończyć niepowodzeniem. Jednym z często stosowanych sposobów umożliwiających programom wykrywanie tego rodzaju niepowodzeń jest tworzenie API, którego funkcje będą zwracać wartości informujące o pomyślnym wykonaniu operacji. Takie rozwiązanie zmusza programistów do zachowania czujności, jeśli wszystkie błędy mają zostać wykryte, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required