O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. XAML

XAML (wymawiany jako „zammel”) jest językiem znacznikowym służącym do definiowania układu oraz wyglądu interfejsów użytkownika. Jest on obsługiwany przez kilka platform, zatem można go używać do tworzenia aplikacji w stylu wprowadzonym przez system Windows 8, jak również klasycznych aplikacji dla komputerów stacjonarnych oraz aplikacji Windows Phone. Istnieje wiele narzędzi pozwalających na edycję i przetwarzanie kodu XAML. Visual Studio dysponuje wbudowanym edytorem XAML służącym do projektowania interfejsów użytkownika. Dostępny jest także program Expression Blend firmy Microsoft — odrębne narzędzie przeznaczone bardziej dla projektantów i osób zajmujących się integracją interfejsów użytkownika niż dla programistów; dysponuje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required