Typy liczbowe

W języku C# zdefiniowano następujące typy liczbowe:

Typ C#

Synonim w przestrzeni nazw System

Przyrostek literału

Rozmiar

Zakres wartości

Typy całkowitoliczbowe ze znakiem

sbyte

Sbyte

8 bitów

27 do 271

short

Int16

16 bitów

215 do 2151

int

Int32

32 bity

231 do 2311

long

Int64

L

64 bity

263 do 2631

Typy całkowitoliczbowe bez znaku

byte

Byte

8 bitów

0 do 281

ushort

UInt16

16 bitów

0 do 2161

uint

UInt32

U

32 bity

0 do 2321

ulong

UInt64

UL

64 bity

0 do 2641

Typy rzeczywiste

float

Single

F

32 bity

±(~10–45 do ~1038)

double

Double

D

64 bity

±(~10–324 do ~10308)

decimal

Decimal ...

Get C# 7.0 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.