Rozdział 1. Prezentacja C#

Język programowania C# (wymawiane jako „C szarp”) jest używany do tworzenia wielu rodzajów aplikacji, w tym witryn internetowych, aplikacji działających w chmurze, aplikacji działających w urządzeniach internetu rzeczy, aplikacji dla komputerów stacjonarnych, aplikacji na telefony oraz narzędzi uruchamianych z poziomu wiersza poleceń. C# wraz ze swym systemem uruchomieniowym, bibliotekami oraz narzędziami tworzącymi wspólnie środowisko określane jako .NET już niemal od dziesięciu lat ma najważniejsze znaczenie dla programistów tworzących aplikacje dla systemu Windows, a teraz zaczyna także być stosowany na innych platformach systemowych. W czerwcu 2016 roku firma Microsoft udostępniła wersję 1.0 .NET Core — wieloplatformowej ...

Get C# 8.0. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.