Rozdział 1. Prezentacja C#

Język programowania C# (wymawiane jako „C szarp”) jest używany do tworzenia wielu rodzajów aplikacji, w tym witryn internetowych, aplikacji działających w chmurze, aplikacji działających w urządzeniach internetu rzeczy, aplikacji dla komputerów stacjonarnych, aplikacji na telefony oraz narzędzi uruchamianych z poziomu wiersza poleceń. C# wraz ze swym systemem uruchomieniowym, bibliotekami oraz narzędziami tworzącymi wspólnie środowisko określane jako .NET już niemal od dziesięciu lat ma najważniejsze znaczenie dla programistów tworzących aplikacje dla systemu Windows, a teraz zaczyna także być stosowany na innych platformach systemowych. W czerwcu 2016 roku firma Microsoft udostępniła wersję 1.0 .NET Core — wieloplatformowej wersji .NET, która pozwala na uruchamianie aplikacji internetowych, mikrousług oraz aplikacji wykonywanych z poziomu wiersza poleceń, pisanych w języku C# nie tylko w systemie Windows, lecz także w systemach macOS oraz Linux.

To udostępnienie obsługi dodatkowych platform sprzętowych idzie ręka w rękę z podjętą przez Microsoft decyzją o wsparciu dla programowania typu open source. W początkowym okresie istnienia języka C# firma Microsoft pilnie strzegła[1] jego kodów źródłowych, jednak obecnie niemal wszystko, co jest związane z tym językiem, jest tworzone w sposób otwarty, a wszelkie dodatki pochodzące od innych podmiotów są mile widziane. Propozycje nowych możliwości języka są publikowane w serwisie GitHub, pozwalając na wciągnięcie ...

Get C# 8.0. now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.