Rozdział 1. Prezentacja C#

C# — wymawiany jako „C szarp” — jest językiem programowania zaprojektowanym dla platformy .NET firmy Microsoft. Już od momentu wprowadzenia tego języka w 2002 roku był on wykorzystywany w wielu obszarach. Znalazł powszechne zastosowanie w tworzeniu aplikacji działających na serwerach i obsługujących witryny WWW, jak również w tradycyjnych aplikacjach biznesowych. Można w nim pisać aplikacje przeznaczone na smartfony oraz gry przeznaczone na konsole Xbox 360. Od niedawna, dzięki wprowadzeniu technologii Microsoft Silverlight, języka C# można także używać do tworzenia aplikacji działających w przeglądarkach WWW (ang. Rich Internet Applications).

Jednak jakiego rodzaju językiem jest C#? Aby zrozumieć język programowania ...

Get C#. Programowanie. Wydanie VI now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.