O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Selektory, pseudoklasy oraz pseudoelementy

Selektory

Selektor uniwersalny

Selektor ten dopasowuje dowolną nazwę elementu w języku dokumentu. Jeśli reguła nie zawiera jawnego selektora, domyślnie stosowany jest selektor uniwersalny.

Wzorzec: *

Przykłady:

* {color: red;}
div * p {color: blue;}

Selektor typów

Selektor ten dopasowuje nazwę elementu w języku dokumentu. Dopasowane zostaje każde wystąpienie nazwy elementu. W specyfikacji CSS1 nazywany był selektorem elementów (ang. element selector).

Wzorzec: element1

Przykłady:

body {background: #FFF;}
p {font-size: 1em;}

Selektor potomny (kontekstualny)

Pozwala on autorowi na wybranie elementu w oparciu o jego status jako potomka innego elementu. Dopasowany element może być dzieckiem, wnukiem, prawnukiem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required