O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. CSS i dokumenty

Specyfikacja kaskadowych arkuszy stylów (CSS, ang. Cascading Style Sheets) umożliwia wpływanie na prezentację dokumentu bądź zbioru dokumentów. Oczywiście sam CSS jest praktycznie bezużyteczny bez jakiegoś rodzaju dokumentu, ponieważ nie miałby on żadnej treści do zaprezentowania. „Dokument” jest tutaj definiowany dość szeroko. Przykładowo Mozilla oraz powiązane przeglądarki wykorzystują CSS do wpływania na prezentację samych elementów GUI przeglądarki, zwanych chrome. Mimo to bez zawartości tych elementów GUI — przycisków, danych z adresami, okien dialogowych i tak dalej — nie byłoby potrzeby stosowania CSS (ani żadnych innych informacji prezentacyjnych).

Upadek Internetu

W dawnych, niepamiętnych już latach istnienia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required