O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Czcionki

Autorzy specyfikacji CSS przewidzieli, że wybór czcionek będzie często wykorzystywaną i bardzo istotną właściwością kaskadowych arkuszy stylów. Wiele stron jest bowiem zaśmieconych dziesiątkami lub nawet setkami znaczników <font face="...">. Rozdział specyfikacji CSS poświęcony właściwościom czcionek rozpoczyna się nawet zdaniem: „Ustawianie właściwości czcionek będzie jednym z najczęstszych zastosowań arkuszy stylów”.

Jak na razie jednak prawda jest taka, że nie istnieje obecnie sposób zapewnienia spójnego użycia czcionek w Internecie, ponieważ nie ma jednolitego sposobu nazywania czcionek i ich odmian. Na przykład czcionki Times, Times New Roman oraz TimesNR mogą być podobne lub nawet takie same, ale skąd przeglądarka ma ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required