O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Właściwości tekstu

Chociaż wysiłek twórców podczas projektowania stron internetowych może skupiać się głównie na wybieraniu właściwych kolorów i nadawaniu stronie jak najlepszego wyglądu, to jednak najwięcej czasu poświęca się trosce o wygląd i odpowiednie rozmieszczenie tekstu. Obawy te spowodowały wprowadzenie do HTML znaczników takich jak <FONT> i <CENTER>, które pozwalają na pewną formę kontroli nad tym, jak tekst będzie wyglądał i jak będzie rozmieszczony.

Ponieważ tekst jest tak ważny, istnieje wiele właściwości CSS wpływających na wygląd tekstu w taki czy inny sposób. Jaka jest różnica pomiędzy tekstem a czcionkami? Po prostu tekst to treść, a czcionki wykorzystywane są do wyświetlania tej treści. Za pomocą właściwości tekstu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required