O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Kolory i tła

Można się założyć, że wielu z nas pamięta swoje pierwsze eksperymenty z zastosowaniem koloru na stronach internetowych. Zamiast zwykłego czarnego tekstu na szarym tle i niebieskich odnośników nagle można było używać każdej upragnionej kombinacji kolorów — na przykład jasnoniebieskiego tekstu na czarnym tle z jasnozielonymi odnośnikami. A stąd był już tylko krok do kolorowania tekstu i wreszcie nawet stosowania wielu kolorów do tekstu na jednej stronie — dzięki znacznikowi <FONT COLOR="...">. Po tym, jak pojawiła się możliwość dodawania do tła obrazków, wydawało się, że możliwe jest już prawie wszystko. CSS idzie w kwestii kolorów oraz tła jeszcze dalej, pozwalając stosować wiele różnych kolorów i rodzajów tła na jednej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required