O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Pływanie oraz pozycjonowanie

CSS rzeczywiście umożliwia atrakcyjny wygląd zawartości dokumentu dzięki zmianom czcionek, tła i pozostałych elementów, jednak jak można osiągnąć podstawowe możliwości wpływające na układ elementów? Dzieje się to dzięki pływaniu (ang. floating) oraz pozycjonowaniu (ang. positioning). Są to narzędzia, które pozwalają uzyskać układ kolumnowy, nakładać jeden fragment dokumentu na drugi i, ogólnie mówiąc, otrzymać wszystko to, do czego przez długie lata wykorzystywane były ogromne ilości tabel.

Idea przyświecająca pozycjonowaniu jest względnie prosta. Pozycjonowanie pozwala dokładnie określić, w którym miejscu powinien znajdować się pojemnik elementu w stosunku do miejsca, w jakim normalnie by się pojawił — ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required