O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Układ tabel

Po spojrzeniu na tytuł niniejszego rozdziału można się mocno zdziwić: „Układ tabel? Czy nie tego właśnie mieliśmy unikać?”. Faktycznie tak jest, jednak rozdział ten poświęcony jest nie wykorzystywaniu tabel służącemu tworzeniu układu dokumentu. Zamiast tego omawia sposoby, dzięki którym można ustawiać tabele za pomocą CSS, co jest sprawą o wiele bardziej skomplikowaną, niż może się to na pierwszy rzut oka wydawać. Z tego powodu temat ten zasługuje na osobny rozdział.

W porównaniu z resztą układu dokumentu tabele są unikalne. Zgodnie ze specyfikacją CSS2.1 tylko tabele mają zdolność powiązania rozmiarów elementów z innymi elementami — na przykład wszystkie komórki w jednym wierszu mają tę samą wysokość bez względu na to, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required