O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Listy oraz zawartość generowana

W świecie CSS listy są interesującym przypadkiem. Elementy listy są po prostu pojemnikami blokowymi, jednak zawierają dodatkową część, która nie bierze udziału w układzie dokumentu, a tylko pojawia się z jednego boku. W przypadku list uporządkowanych ta dodatkowa część zawiera serię zwiększających się liczb (bądź liter), które obliczane i formatowane są przez przeglądarkę, a nie przez autora dokumentu. Wzorując się na strukturze dokumentu, przeglądarka generuje liczby oraz ich podstawową prezentację.

Żaden element tej generacji zawartości nie mógł być opisany w ramach CSS1 — tym samym nie mógł on też być kontrolowany — jednak specyfikacja CSS2 wprowadziła możliwości, które pozwalają na opisywanie numerowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required