O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Książka ta przeznaczona jest dla projektantów stron internetowych oraz autorów dokumentów, którzy zainteresowani są zaawansowaną stylizacją stron, zwiększeniem ich dostępności oraz zaoszczędzeniem własnego czasu i wysiłku. Jedynym warunkiem jej zrozumienia jest solidna znajomość HTML 4.0. Oczywiście im lepiej zna się HTML, tym lepiej jest się przygotowanym do przyswojenia zawartych w książce informacji. Wiedza z innych dziedzin nie jest niezbędna dla zrozumienia zawartości tego podręcznika.

Trzecie wydanie pozycji CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny obejmuje specyfikacje CSS2 oraz CSS2.1 (aż do wersji roboczej z 11 kwietnia 2006 roku), z czego CSS2.1 jest w dużej mierze uzupełnieniem CSS2. Choć niektóre moduły CSS3 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required