Rozdział 7. Podstawowe formatowanie wizualne

W tym rozdziale przyjrzymy się teoretycznym aspektom wizualizacji elementów w CSS. Dlaczego to takie ważne? Otóż przy modelu tak otwartym i o takich możliwościach, z jakim mamy do czynienia w CSS, nie sposób w jednej książce opisać wszystkich możliwych kombinacji właściwości i efektów. Bezsprzecznie zaczniesz więc odkrywać nowe możliwości CSS i możesz spotkać się z na pozór dziwnym zachowaniem przeglądarek. Posiadając gruntowną wiedzę na temat działania modelu wyświetlania w CSS, będziesz mógł trafniej oszacować, czy zachowanie przeglądarki jest prawidłową (choć nieoczekiwaną) konsekwencją sposobu wizualizacji zdefiniowanego w specyfikacji CSS.

Podstawowe pojemniki

CSS zakłada, że każdy element generuje ...

Get CSS -- Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.