O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Przystosowanie kodu HTML do pracy z CSS

A by odnieść jak największe korzyści z używania CSS, trzeba napisać solidny, stanowiący dobrą podstawę kod HTML. Rozdział ten opisuje, w jaki sposób taki kod napisać, aby był on lepszy i bardziej przyjazny dla CSS. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli używa się arkuszy stylów w całej witrynie, to pisanie kodu HTML staje się łatwiejsze. Nie trzeba się wysilać, aby przekształcić go w narzędzie projektanckie, którym nigdy w zamierzeniu nie miał być. W zamian wszystko, czego może zapragnąć projektant, oferowane jest przez CSS. Praca staje się łatwiejsza także dlatego, że strony HTML napisane z myślą o CSS zawierają mniej kodu, wymagają mniej wpisywania, a dzięki temu są po prostu łatwiejsze do tworzenia. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required