O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Zarządzanie wieloma stylami — kaskada

Tworząc coraz bardziej skomplikowane arkusze stylów, czasami można się zastanawiać, dlaczego jakiś element na stronie wygląda tak, a nie inaczej. Jak pisałem w poprzednim rozdziale, dziedziczenie sprawia, że potencjalnie każdy znacznik na stronie może przejąć pewne cechy od tego, który go zawiera. Znacznik <body> może na przykład przekazywać właściwości do akapitów, które z kolei przekazują swoje własne właściwości do odnośników w nich zawartych. Innymi słowy, odnośnik może dziedziczyć właściwości CSS zarówno po znaczniku <body>, jak i <p>, w wyniku czego powstaje coś w rodzaju „znacznika-Frankensteina”, składającego się z różnych stylów CSS.

Zdarzają się też konflikty stylów, gdy w kilku stylach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required