O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Formatowanie tekstu

Większość stron internetowych wciąż przekazuje swoje informacje za pomocą słów. Oczywiście ludzie lubią zdjęcia, filmy i animacje Flash, ale to właśnie zawartość tekstowa strony sprawia, że do niej wracają. Internauci są żądni wiadomości, plotek, artykułów typu „zrób to sam”, przepisów, odpowiedzi na najczęściej dręczące ich pytania, list informacyjnych i innego rodzaju tekstów. Za pomocą CSS można — a nawet powinno się — tworzyć nagłówki przyciągające wzrok i uwagę w nie mniejszym stopniu, niż to robią zdjęcia.

W CSS dostępny jest cały szereg opcji formatowania tekstu, przy użyciu których można zmienić krój, kolor i rozmiar pisma, a także odstęp między wierszami i wiele innych właściwości, jakie zwiększają efekt ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required