O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Przekształcenia, przejścia i animacje CSS

Wniedługiej historii internetu projektanci stron internetowych nigdy nie mieli zbyt wielu możliwości, jeśli chodzi o tworzenie animacji. Zawsze można było tworzyć animowane, choć nie najwyższej jakości GIF-y, później powstał program Adobe Flash umożliwiający tworzenie złożonych i bardzo atrakcyjnych animacji, a nawet gier i aplikacji. Niestety, do jego wad należą trudna obsługa, której nauka zajmuje dużo czasu, oraz brak możliwości interakcji z innymi elementami na stronie, takimi jak nagłówki, obrazy czy akapity. Doskonałe animacje można także tworzyć przy użyciu JavaScriptu, ale to wymaga nauczenia się prawdziwego, w pełni funkcjonalnego języka programowania. Dopiero w CSS3 znalazły się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required