Rozdział 16. CSS dla strony przeznaczonej do wydruku

Możesz nie wierzyć, jeśli nie chcesz, ale są ludzie, którzy chcieliby oglądać Twoje strony internetowe na papierze, na przykład gdy ktoś dokona zakupu Twojego produktu, może chcieć wydrukować rachunek. Jeśli masz stronę z przepisami kulinarnymi, to zdecydowanie powinieneś dać użytkownikom możliwość ich drukowania na zwykłym papierze albo specjalnych kartkach do użytku w kuchni. Nawet jeśli publikujesz tylko artykuły doczytania online, ktoś może zechcieć je wydrukować w celu użycia na zajęciach lekcyjnych albo archiwizacji. A co dzieje się z naszym precyzyjnie tworzonym projektem, gdy przeniesiemy go na papier? Biały tekst na czarnym tle zmarnuje litry atramentu, a część przeglądarek w ogóle ...

Get CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.