O'Reilly logo

Czujniki dla początkujących. Poznaj otaczający Cię świat za pomocą elektroniki, Arduino i Raspberry Pi by Kimmo Karvinen, Tero Karvinen

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

B Konfigurowanie Arduino IDE

Poniżej opiszemy proces konfigurowania zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) Arduino na kilku platformach.

Ubuntu Linux

Podłącz Arduino do komputera za pomocą kabla USB. Nie musisz podłączać zewnętrznego zasilacza — układ Arduino można zasilać bezpośrednio z gniazda USB. Uruchom aplikację terminala.

image

Terminal możesz uruchomić na kilka sposobów. Możesz otworzyć go w menu głównym Aplikacje/Akcesoria/Terminal (w Xubuntu lub innym systemie korzystającym z środowiska graficznego XFCE — np. Debian XFCE). W wielu systemach zadziała też kombinacja klawiszy Super+T (znany także jako klawisz Windows lub brzydki klawisz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required