O'Reilly logo

Czujniki dla początkujących. Poznaj otaczający Cię świat za pomocą elektroniki, Arduino i Raspberry Pi by Kimmo Karvinen, Tero Karvinen

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

C Konfigurowanie Raspberry Pi

Jeśli chcesz zacząć korzystać z Raspberry Pi, musisz najpierw zainstalować na nim system operacyjny. Bez niego po włączeniu komputera zobaczysz po prostu czarny ekran.

W celu zainstalowania systemu operacyjnego będziesz musiał wykonać następujące kroki:

• przygotować kartę pamięci SD — sformatować ją i skopiować na nią pliki z archiwum zip;

• podłączyć przewody i uruchomić instalatora — rozruch Raspberry Pi nastąpi automatycznie, po podłączeniu przewodu zasilającego;

• zainstalować system operacyjny Raspbian — wybierzesz go po prostu z menu;

• skonfigurować system Linux — menu konfiguracyjne pojawi się automatycznie, więc będzie to łatwe zadanie.

Elementy

Do tego projektu będziesz potrzebował następujących elementów: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required