O'Reilly logo

Czujniki dla początkujących. Poznaj otaczający Cię świat za pomocą elektroniki, Arduino i Raspberry Pi by Kimmo Karvinen, Tero Karvinen

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Na co dzień dzieje się dookoła Ciebie cała masa różnych rzeczy — większości z nich doświadczasz dzięki jednemu lub kilku ze swoich pięciu zmysłów. Percepcja zachodzi tak szybko i często, że nie jesteś nawet świadomy tego, jak doskonały stanowisz organizm.

Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, jak wielu doznałeś bodźców od momentu, kiedy wstałeś rano z łóżka, do chwili, kiedy zacząłeś czytać tę książkę. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie ich wszystkich wymienić. Twoje zmysły nie tylko podlegają ciągłej stymulacji, ale także współdziałają, tworząc obraz świata, który Cię otacza. Na przykład: ludzie, których mijasz na ulicy, promienie słońca na twarzy lub wrażenie, gdy chłodna poranna bryza po południu zamienia się w ciepły wietrzyk — to wszystko ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required