Przedmowa

Data science

Analityk danych został określony mianem „najbardziej seksownego zawodu XXI w.” (https://bitly.com/ 1Bqe1WY). Prawdopodobnie wymyślił to ktoś, kto nigdy nie był w remizie strażackiej. Tak czy inaczej analityka jest gorącym tematem. Nauka o danych rozwija się błyskawicznie. Nie trzeba być detektywem, aby dojść do wniosku, że w ciągu najbliższych 10 lat ludzkość będzie potrzebowała milionów nowych analityków.

Czym jest tak naprawdę nauka o danych (data science)? Nie można zostać analitykiem, nie wiedząc, czym jest analiza danych. Zgodnie z popularnym grafem umieszczonym na stronie http://bit.ly/ 1EQNZ4A nauka o danych znajduje się na przecięciu:

  • umiejętności hakerskich,
  • wiedzy dotyczącej matematyki i statystyki,
  • wiedzy merytorycznej. ...

Get Data science od podstaw now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.