Rozdział 9. Uzyskiwanie danych

Napisanie tego zajęło mi trzy miesiące; spłodzenie tego trzy minuty; a zebranie zawartych tu danych zajęło mi całe życie.

— F. Scott Fitzgerald

Potrzebujesz danych, aby zostać analitykiem danych. Wykonując ten zawód, większość swojego czasu spędzisz na uzyskiwaniu, czyszczeniu i przekształcaniu danych. Tak naprawdę dane możesz wprowadzać samodzielnie (lub mogą to zrobić za Ciebie Twoi pomocnicy), ale wydaje się to być tylko stratą czasu. W tym rozdziale opiszę różne sposoby importowania danych do Pythona i zapisywania ich w odpowiednich formatach.

Strumienie stdin i stdout

Jeżeli uruchamiasz skrypty Pythona w wierszu poleceń, możesz przepuścić przez nie strumień danych za pomocą funkcji sys.stdin i sys.stdout. Oto ...

Get Data science od podstaw now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.