Rozdział 22. Analiza sieci społecznościowych

Zależności pomiędzy Tobą a Twoim otoczeniem określają, kim jesteś.

— Aaron O’Connell

Wiele interesujących problemów związanych z danymi można skutecznie rozwiązywać, traktując obserwacje tak, jakby były elementami sieci składającej się z jakiegoś typu węzłów i łączących je krawędzi.

Twoi znajomi tworzą w serwisie Facebook węzły sieci, której krawędzie określają to, czy się oni znają. Mniej oczywistym przykładem sieci jest sama sieć WWW — poszczególne strony tworzą węzły, a każde odwołanie przenoszące z jednej strony na drugą tworzy krawędź.

Znajomość w serwisie społecznościowym Facebook jest wzajemna — jeżeli masz kogoś w znajomych, to ten ktoś musi mieć również Ciebie w liście znajomych. W tym przypadku ...

Get Data science od podstaw now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.