Przedmowa do drugiego wydania

Jestem wyjątkowo dumny z pierwszego wydania książki Data science od podstaw. Jak się okazało, spełniła ona większość moich oczekiwań, jednak kilka lat postępów w nauce o danych, rozwoju ekosystemu Pythona oraz osobistych doświadczeń jako programista i nauczyciel zmieniło mój pogląd na to, jak powinna wyglądać książka wprowadzająca do nauki o danych.

W prawdziwym życiu nie da się zmienić tego, co już zostało zrobione, ale w przypadku książki zawsze można napisać kolejne wydanie.

W związku z tym przepisałem na nowo cały kod oraz przykłady, używając Pythona w wersji 3.6 (i wielu nowych możliwości, które zostały w nim wprowadzone, takich jak adnotacje typów). Położyłem przy tym nacisk na pisanie czystego kodu. Zamieniłem ...

Get Data science od podstaw now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.