4 Radzenie sobie z toksycznymi ludźmi

Jak sugeruje cytat zamieszczony na początku tej książki, najtrudniejszym aspektem pracy twórczej są ludzie.

Dotychczas bazowaliśmy na introspekcji. Zaczęliśmy od przyjrzenia się własnym zachowaniom oraz temu, jak oprzeć je na filarach skromności, szacunku i zaufania (HRT). Następnie zapoznaliśmy się z metodami budowania na tych filarach komunikatywnej kultury pracy w zespole. W poprzednim rozdziale wyjaśniliśmy, jak w razie potrzeby wykreować się na efektywnego lidera takiego zespołu.

W drugiej połowie tej książki zamierzamy przestawić się na inne tory i zacząć patrzeć na zewnątrz. Jak Twój zespół kontaktuje się z osobami spoza bezpośredniego otoczenia? Niemal zawsze znajdą się jacyś ludzie, którzy chcą ...

Get Debugging Teams now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.