Wstęp

Krótka historia uczenia głębokiego

Korzenie obecnej popularności uczenia głębokiego sięgają zaskakująco głęboko, bo aż do lat 50. ubiegłego wieku. Choć mgliste wzmianki o „inteligentnych maszynach” można także znaleźć wcześniej, w świecie fikcji i spekulacji, to jednak na przełomie lat 50. i 60. pojawiły się pierwsze „sztuczne sieci neuronowe”, opierające się na dramatycznie uproszczonym modelu biologicznych neuronów. Spośród tych modeli szczególne zainteresowanie wzbudził (i zdobył sławę) model perceptronu, ogłoszony przez Franka Rosenblatta. Podłączony do prostego „aparatu fotograficznego” potrafił on rozróżniać różne typy obiektów. Choć jego pierwsza wersja działała jako program na komputerze IBM, to jednak kolejne były już rozwiązaniami ...

Get Deep Learning now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.