Rozdział 1. Narzędzia i techniki

W tym rozdziale przyjrzymy się narzędziom i technikom powszechnie używanym do uczenia głębokiego. Rozdział ten świetnie nadaje się do tego, by przeczytać go raz i zdobyć ogólną orientację w temacie, a następnie wracać, kiedy będzie to potrzebne.

Zaczniemy od przeglądu różnych typów sieci neuronowych, które będą używane w tej książce. Większość z prezentowanych w niej receptur koncentruje się na tym, by wykonać określone zadanie, i jedynie pobieżnie opisuje architektury wykorzystywanych sieci.

Następnie skoncentrujemy się na tym, jak zdobywać dane. Technologiczni giganci, tacy jak Facebook i Google, mają dostęp do ogromnych ilości danych, które mogą stosować do swoich celów badawczych, jednak w internecie możemy ...

Get Deep Learning now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.