1ACHTERGROND

Wat de ontwikkeling van leiders betreft, kunnen de volgende drie hoofdconclusies worden getrokken uit het onderzoek en de praktijkervaring van het Center for Creative Leadership:

  • Effectieve leiders blijven hun repertoire van vaardigheden ontwikkelen tijdens hun hele loopbaan. Aan het begin van hun loopbaan hebben de meeste leiders duidelijk sterke punten die ze gebruiken voor hun werk. Deze sterke punten verschillen van leider tot leider. Zij kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk productieve relaties opbouwen, een grote hoeveelheid informatie ordenen en verwerken of tonen veerkracht wanneer ze met tegenslag worden geconfronteerd. Om effectief te kunnen optreden in allerlei leidersrollen en de bijbehorende situaties, moeten ze echter ...

Get Developmental Assignments: Creating Learning Experiences Without Changing Jobs (Dutch) now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.