KROK 2:SZUKANIE CZYNNIKÓW DECYDUJĄCYCH O NISKICH POZIOMACH OBRANYCH KIERUNKÓW, KOORDYNACJI LUB ZAANGAŻOWANIA.

Co, jeśli w Twojej ocenie poczucie kierunku, koordynacji lub zaangażowania w zespole jest niskie? Przyjrzyjmy się kilku czynnikom, które mogą mieć na to wpływ.

PROBLEMY Z KIERUNKIEM

Podczas omawiania przyszłego kierunku strategii fundacji członkowie zarządu odkrywają punkty, co do których się nie zgadzają. Niektórzy członkowie uważają, że aby zmienić wskaźniki opieki zdrowotnej wśród mniej uprzywilejowanych obywateli, fundacja powinna zainwestować w 1-3 kluczowe obszary, w ramach których można pracować nad długofalowymi zmianami. Inni członkowie zarządu obawiają się, że lokowanie funduszy fundacji jedynie w kilku kluczowych obszarach ...

Get Direction, Alignment, Commitment: Achieving Better Results Through Leadership, First Edition (Polish) now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.