Rozdział 3. Grafika

Grafika ma niezmiernie ważne znaczenie w każdej grze i dlatego postanowiłem poświęcić cały rozdział zagadnieniu tworzenia i używania grafiki w grach. Jeżeli Twoim celem jest, aby utworzona przez Ciebie gra została wyróżniona w sklepie iTunes App Store (a taki powinieneś mieć cel), wówczas musisz dołożyć starań, by gra prezentowała się atrakcyjnie w urządzeniach iPhone i iPad. Firma Apple wyróżnia gry, dzięki którym oferowane przez nią urządzenia przedstawiają się doskonale. Czy sądzisz, że Angry Bird stałaby się jedną z najpopularniejszych gier na platformie iOS, gdyby nie posiadała świetnej grafiki przedstawiającej ptaki i świnie? Jaki sukces osiągnęłaby ta gra, gdyby autorzy postanowili zaoszczędzić nieco czasu oraz pieniędzy ...

Get Dotknij, przesuń, potrząśnij. Od pomysłu do gry na iPhone'a i iPada now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.