Rozdział 6. Przechowywanie danych

Wyświetlanie wyników w terminalu jest całkiem zabawne, jednak okazuje się niezbyt przydatne w przypadku ich gromadzenia i analizowania. Aby roboty indeksujące były chociaż w niewielkim stopniu użyteczne, musimy być w stanie przechowywać pozyskiwane przez nie informacje.

W tym rozdziale przyglądamy się trzem głównym metodom zarządzania danymi, które powinny wystarczyć w niemal każdym możliwym zastosowaniu. Potrzebujesz mechanizmu zwiększającego potencjał części serwerowej witryny albo musisz stworzyć własny interfejs API? Prawdopodobnie przydadzą Ci się boty zapisujące informacje w bazie danych. Wymagasz szybkiego i prostego sposobu gromadzenia dokumentów i umieszczania ich na dysku twardym? Prawdopodobnie rozwiązaniem ...

Get Ekstrakcja danych z językiem Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.